Vid och efter en noggrann och gemensam analys av landet i fråga ser vi oss själva inte bara som konsulter utan även som en aktiv, resultatorienterad marknadspartner.

Fokusområden:

  • Ta fram marknadsanalyser
  • Skapa realistiska försäljningskoncept
  • Hantera regulatoriska frågor
  • Aktiv sökning efter nyckelkunder/distributörer
  • Utredning av möjligheter till förvärv och ägande
  • Rekrytering av försäljningsteam (via systerbolag)
  • Hjälp vid företagsgrundande och val av etableringsplats
  • Styrelseuppdrag

DISCORP bedriver verksamhet i Schweiz, Tyskland, Österrike och Sverige. Våra kunder kommer från en rad olika länder och vi följer ofta dem under en längre tid på nya marknader. Vid komplicerade juridiska eller finansiella frågor tar vi hjälp av utomstående experter.