I över 10 år har det Schweiz-baserade företaget DISCORP (före detta / grundat som DIRECT SEARCH CORPORATION) hjälpt företag att omsätta sina tillväxtkoncept.  Chefrekryteringen inom försäljning möjliggjorde en djupare inblick i våra internationella klienters strategier. Idag ligger fokus på affärsutveckling och vi understöder våra kunder att lansera produkter och ta sig in på marknaden i olika europeiska länder.