Sedan mer än 10 år har DISCORP med säte i Schweiz hjälpt företag att omsätta sina tillväxtkoncept. DISCORP grundades ursprungligen som ”Direct Search Corporation”. Rekryteringen av kompetent personal inom försäljning möjliggjorde en djupare inblick i våra internationella klienters strategier och idag hjälper vi företag att lansera produkter och ta sig in på marknaden i olika europeiska länder.